„… všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho…“

(Iz 64:5)

Biblia nás učí, že všetka naša spravodlivosť nedosahuje Boží štandard, pretože je ako poškvrnené rúcho. Nemáme žiadnu šancu vyprodukovať spravodlivosť, svätosť či dobrotu, ktorá Boha uspokojí. Dokonca aj ten najlepší z nás je pred Bohom nečistý. Pamätám si, ako raz moja manželka prala. V dome sa zdalo, že oblečenie je biele a čisté,  keď ho však vyvesila na šnúru, oproti čerstvo napadnutému snehu vyzeralo zamazane a špinavo.

Naše životy sa môžu načas zdať morálne v poriadku a prijateľné, ale v porovnaní s Božou svätosťou a čistotou sme špinaví. Boh nás miluje napriek našim hriechom a morálnej nečistote. Rozhodol sa nám dať spravodlivosť. Preto nám dal Svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na kríži.

Modlitba dňa

Môj život je ako šedý mrak vedľa beloby tvojej čistoty, Pane Ježiši. Očisti ma.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1590 krát

Zdieľajte: