„… nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo.“

(1J 3:18)

Biblia prehlasuje, že tí, ktorí nasledujú Krista, by mali tak milovať ostatných, ako Boh miloval nás, keď poslal Svojho Syna, aby zomrel na kríži. Písmo hovorí, že v momente, keď prichádzame ku Kristovi, nám Boh dáva nadprirodzenú lásku, ktorá je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Najväčší prejav toho, že sme kresťania, je naša vzájomná láska. Čo tak vybočiť z vlastného štandardu, a stať sa priateľom niekomu, kto má inú farbu pleti než je tá naša? Láska robí pri riešení našich problémov viac, než čokoľvek iné. Zo všetkých darov, ktoré Boh ponúka svojim deťom, je láska ten najväčší. Spomedzi všetkého ovocia Svätého Ducha je láska na prvom mieste.

Modlitba dňa

Ježiš, milujúci Pán, uč ma skutočnej láske, lebo moja láska vo vzťahoch k ostatným je mnohokrát plytká.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1491 krát

Zdieľajte: