„Ježiš odišiel na Olivový vrch. Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ (J 8:1-11)

Zákon bol jasný – cudzoložstvo bol zločin, ktorý trestal smrťou dvoch odsúdených: „Keby pristihli muža, ktorý spal s vydatou ženou, nech zomrú obidvaja“ (5M 22:22). V súlade so zákonom preto zákonníci a farizeji prišli k Ježišovi s cudzoložnicou, ktorá má byť ukameňovaná. Kde bol muž? Bolo im to jedno. Koniec koncov, ich zámer nebol naplnenie zákona. Ich zámer bolo vyskúšať Ježiša.

Ježiša ale neoklamali. Povedal im: „Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom.“ Ježiš samozrejme nerobí odporúčanie pre nový súdny systém – ak by sudcovia museli byť bez hriechu, nemohli by odsúdiť žiadneho zločinca. Ježiš chce zdôrazniť niečo dôležité – niečo, čo často zdôrazňuje farizejom. Často im hovoril veci, ako: „Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť.“ (Mt 9:13, porov. Mt 12:1-8; J 7:21-23). Inými slovami, povedal im, že prehliadajú najdôležitejšiu časť zákona – že jeho základom je láska (Mt 22:34-40; Mt 7:12; G 5:14). Hoci sa teda zdalo, že majú záujem dodržiavať zákon, v skutočnosti ho porušovali, pretože nekonali na základe lásky, milosti, pokory a súcitu.

Tak odišli. A Ježiš povedal žene: „Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ Nepovedal: „Nezáleží na tom, či hrešíš.“ Namiesto toho v skutočnosti povedal: „Ja sám ustanovujem tvoju spravodlivosť na základoch lásky a milosti. Preto viac nehreš – nie kvôli strachu z trestu, ale pretože si stretla mňa a bola zachránená milosťou.“

Modlitba

Pane, vyvyšujeme meno Ježiš, pretože Jeho spravodlivosť nám bola pripísaná jedine skrze milosť! Preto keď sa usilujeme nehrešiť, daj, aby naša túžba po svätosti a spravodlivosti pramenila z hlbokého poznania, že sme spasení milosťou. V Kristovom mene. Amen.

keller


Prečítané 446 krát

Zdieľajte: