„Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora…“

(Jk 1:17)

Boh vo svojej milosti a dobrote obdaroval každého človeka určitými darmi, talentami a schopnosťami. Tie nemajú byť využívané sebecky pre náš vlastný prospech, ale na Božiu slávu a budovanie Jeho kráľovstva. Naše osobnosti, naša inteligencia a naše schopnosti sú dary z Jeho štedrej ruky. Ak ich využívame pre svoj vlastný prospech, obviňuje nás to zo sebectva.

Pre zamestnávateľa alebo mladšieho obchodného partnera vo firme je dobrý obchod pracovať na zisku, kapitále a sláve majiteľa. Keď profituje majiteľ, profitujú všetci členovia firmy. Preto ako správcovia svojich talentov by sme ich mali investovať do Božej slávy, chvály a úcty. Ak bude oslávený Boh, my ako Jeho partneri budeme požehnaní. Naše hlasy, naša služba a naše schopnosti by mali byť zamestnané primárne na Božiu slávu.

Modlitba dňa

Všetko čo mám, som dostal od Teba, Otče. Teraz mi daj múdrosť použiť tieto dary úplne podľa Tvojej vôle.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1352 krát

Zdieľajte: