„ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy,“ (1Pt 1:8)

Väčšina ľudí, keď premýšľa nad kresťanským životom, životom zasvätenom Bohu, predpokladá, že je plný pravidiel a obmedzení, trápenia a nudy.

Biblia nám hovorí: „Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.“  (1K 2:14)

Keď spoznáš Boha, a uvedomíš si, že Biblia nie je len obyčajná kniha, ale živé Božie slovo pre každého z nás, život dostáva úplne nový zmysel. Keď si uvedomíš, že modlitba nie je nejaký rituál, ale že hovoríme so všemocným, vševediacim a vždy milujúcim Bohom, ktorý sa o nás zaujíma, znamená to veľa. A keď sa zhromaždíme a spievame Mu chvály, to nie je len, že spolu spievame pár piesní, ale vyvyšujeme meno Pánovo. To je niečo, čo svet nemá. Tam von nič také nie je.

Keď naozaj spoznáš Boha, uvedomíš si, že kresťanský život je ten najlepší, aký existuje. A keď chodíš s Pánom, ako hovorí Biblia, máš „nevýslovnú radosť“. To nie je taká radosť, aká pochádza z nabudenia alkoholom či drogami, lebo za ňu sa platí privysoký účet.

Ak hľadíš len na tento svet a netráviš dostatok času s Pánom, potom budeš mať nižšiu mienku o Bohu a zveličenú o svete, aj keď by to malo byť úplne naopak. Ale keď vieš, kto je Ježiš, vieš aj, aký je svet.

Šťastný život je život s Bohom. Neuspokoj sa s nejakou lacnou chabou náhradou, ktorú ponúka tento svet. Snaž sa o skutočný život.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1127 krát

Zdieľajte: