„Požehnaný Boh, ktorý nás potešuje v každom našom súžení,…“

(2Kor 1:3,4)

Biblia nás bezpochyby učí, že nad žiaľom môžeme triumfovať. Žalmista povedal: „Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie.“ Sebaľútosť neprinesie trvalú úľavu. Faktom je, že len prehĺbi tvoju mizériu. A neutíchajúci smútok pre teba nebude útechou, pretože smútok vyvoláva smútok. Ak je zármutok a plač nesený kresťanským spôsobom, zahŕňa v sebe aj útechu. „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“ V plači máme útechu, pretože vieme, že Kristus je s nami. On povedal: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ Utrpenie je znesiteľné, ak ho nemusíme niesť sami; a čím viac súcitu pociťujeme, tým menej je bolesť akútna.

Modlitba dňa

Vďaka, milujúci nebeský Otče, za prisľúbenie, že budeš našou útechou v smútku. V minulosti som už zažil tvoju uzdravujúcu útechu a viem, že ma nikdy nesklameš.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 3196 krát

Zdieľajte: