„Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1Jn 1:9)

V manželstve je nešťastím, ak pretrvá množstvo spustnutých spomienok na minulé hriechy na strane každého z partnerov. Ak by si len mladí ľudia mohli uvedomiť, že šťastné manželstvo nezáleží len na prítomnosti, ale aj minulosti, viac by sa zdráhali vstupovať do uvoľnených, intímnych vzťahov s kýmkoľvek a s každým. Mnohí boli v manželstvách ohrození silným ohlasom minulých hriechov, ktoré neboli len priznané, ale odhalené.

Čo sa týka nevyhnutnosti vyznávania minulých hriechov svojmu partnerovi, nemyslím si, že je to vždy vhodné a nevyhnutné. Poznám domácnosti, ktoré sa kvôli takýmto vyznaniam rozpadli. Hlavné je, aby sme akékoľvek svoje pochybenie vyznali Bohu, rozhodli sa byť verní manželským sľubom; a aby sme sa oslobodili od čiernej minulosti nepoškvrnenou prítomnosťou.

Modlitba dňa

Ďakujem Ti za odpustenie a zabudnutie mojej minulosti. Pomôž mi urobiť to isté, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 2710 krát

Zdieľajte: