„Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal.“ (Mt 28:5-6)

Tak ako Kristus prekonal smrť, prekonal aj hriech. Sám osebe je spravodlivý. No vzal na seba hriechy ostatných, a preto sa stal hriešnikom, ako aj narieka v Žalme 41:5: „Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe!“ Preto naňho hriech útočí a On, Ježiš Kristus, mu to dovoľuje. Ide na kríž, aby tam zomrel, akoby si sám zaslúžil smrť a sám zhrešil. Ako hovorí Izaiáš 53:12: „Počítaný bol s priestupníkmi,“ hoci sám nezhrešil, to my sme zhrešili. A On prosto prijíma cudzích a berie na svoje plecia naše prečiny. V Jeho prípade je však svätosť, ktorá sa skrýva pod hriechmi ostatných ľudí, taká veľká, že hriech ju nedokáže premôcť. Hriech teda útočí na nesprávneho muža, presne ako smrť. Preto hriech slabne a umiera v Kristovom tele, ako hovorí aj Pavol. Takýmto spôsobom chcel diabol preukázať svoju nadvládu nad Kristom. Používa proti Nemu svoju moc a chce si Krista podriadiť. No stretáva sa tu s väčšou mocou, ktorú nedokáže poraziť. Aj napriek tomu, že Pán Ježiš sa zdá byť slabým, a predstiera, že sa musí pokoriť a ustúpiť pred diablom, v tejto Jeho slabosti sa skrýva neprekonateľná moc. Diabol to nevidí, no presne tak prichádza o svoju moc, aby sa náš Pán Ježiš mohol chváliť, že bol premožený, keď zvíťazil. Preto musia títo traja mocní nepriatelia – smrť, hriech a diabol – padnúť na tvár pred Kristom. Dnes oslavujeme toto ohromné víťazstvo. Dnes všetko závisí od toho, či si to celé vezmeme k srdcu a uveríme tomu. V Kristovi Boh bojoval s diablom a premohol ho. Dobro bojovalo so zlom a premohlo ho. Česť bojovala s rúhaním a premohla ho. Mali by sme sa z toho tešiť a často nad tým rozjímať. Na Veľký piatok najprv vidíme, ako náš hriech, kliatba a smrť spočinuli na Kristovi a spravili z neho biedneho a zúboženého muža. No na Veľkú noc vidíme zároveň aj iný obraz, v ktorom už niet hriechu, kliatby, nepriazne, smrti. Už je len život, milosť, požehnanie a spravodlivosť. Tento obraz by mal pozdvihnúť naše srdcia. To všetko sme dostali ako dar, aby sme ho prijali tak, akoby nás Boh dnes vzkriesil s Kristom. Keďže na Kristovi už nevidíš hriech, smrť ani kliatbu, mal by si veriť, že Boh ich skrze Krista nechce vidieť ani v tebe, ak prijímaš Jeho vzkriesenie a je ti útechou. Viera nám prináša takúto milosť. V súdny deň už tomu nebudeme veriť, uvidíme to, uchopíme, pocítime. No kým sme stále tu na zemi, hriech, smrť, hanba, nemilosť a mnohé iné nedostatky ostávajú v našom starom tele. Musíme ich zniesť. No týkajú sa len tela, pretože podľa viery sme už zachránení. Tak ako Kristus vstal z mŕtvych bez hriechu, bez smrti a žije večným životom, tak aj my – vierou. Hriech je preč, a my sme sa v Kristovi stali Božími deťmi. Jedného dňa však skloníme hlavu, pochovajú nás, a potom bude i naše telo vzkriesené pre večný život. Bude čisté a sväté bez hriechu.

St. Louis ed., 13.1:515-516.

Luther


Prečítané 823 krát

Zdieľajte: