„Vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?“ Sk 16:30

„Čo mám robiť, aby som bol spasený?“ To bola otázka, ktorú veľmi dávno položil muž jednoducho opísaný ako „žalárnik“ (Sk 16:27). A ľudia ju kladú dodnes.

Boh po prvej misijnej ceste nasmeroval apoštola Pavla na niektoré nové miesta, aj do rímskej kolónie vo Filipách. Židovských obyvateľov vo Filipách nemohlo byť veľa, pretože tam nebola synagóga. Bolo tam len miesto pri rieke, kde sa modlievali. Pavol a Sílas tam šli a podelili sa o evanjelium so ženou menom Lýdia, ktorá uverila v Krista.

Potom prešiel diabol do útoku. Pavla a Síla zatkli, zbičovali a hodili do väzenia. A predsa sa na Boha nenahnevali. Biblia totiž hovorí: „Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály“ (Sk 16:25).

Zrazu tým miestom otriaslo zemetrasenie a dvere väzenia sa roztvorili. Žalárnik vedel, že má malér, pretože ak niektorý z väzňov ušiel, čakala ho nielen poprava, ale aj mučenie.

Chystal sa zabiť sám seba, keď z tmy Pavol zavolal: „Neubližuj si! Veď sme všetci tu!“ (Sk 16:28)

Žalárnik odpovedal: „Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?

Pavlova odpoveď je dôležitá: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený“ (Sk 16:31).

Ten istý Ježiš, ktorý zmenil tvrdého rímskeho žalárnika, môže odpustiť aj tebe a zmeniť tvoj život. Potom sa môžeš tešiť na budúcnosť a vedieť, že Boh riadi tvoj život a má pre teba plán. Budeš mať tiež to úžasné poznanie, že keď zomrieš, pôjdeš do neba.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1596 krát

Zdieľajte: