„Potom chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude.“ Mt 4:23

Všimli ste si, že Ježiš neustále menil metódy, keď sa zázračne dotýkal a uzdravoval ľudí? Raz sa človeka dotkol On, inokedy sa chorý dotkol Jeho. Pri ďalšej príležitosti prehovoril a človek bol uzdravený. Jednou z mojich obľúbených ukážok uzdravujúcej sily je, keď k Ježišovi prišiel slepec, aby bol uzdravený. Ježiš napľul na zem, urobil zo slín blato a dal ho slepcovi na oči.

Ježiš a apoštoli menili spôsob, akým nadviazali kontakt i ako uzdravili, aby sa ľudia nemohli zamerať na spôsob, ale na miesto toho sa sústredili na Boha.

Stredom pozornosti nikdy nebol zázrak; stredom bol Ježiš. Ťažiskom bolo hlásanie Božieho slova. Počas toho, ako to robili, sa modlili za ľudí, ktorí boli potom uzdravení. Videli zázraky, ktoré urobila Božia ruka. Dokonca vyháňali z ľudí aj démonov. Ale toto nikdy nebolo to hlavné, na čo sústredili svoju energiu. Nikto nikdy nebol opísaný tak, že má sám osebe službu uzdravovania.

Boh môže aj uzdravuje, a verím, že by sme Ho mali žiadať o uzdravenie, keď sme chorí. Verím v uzdravenie, ale tiež verím, že Boh určuje, kedy, kde a koho uzdraví. Uzdravuje, keď chce On uzdraviť. Je to úplne na Ňom.

Keď Boh určitým spôsobom pracuje, je v našej prirodzenosti niečo, čo nás vedie, aby sme sa k tomu chceli prikloniť. Boh menil svoje metódy, aby ľudia nevenovali pozornosť im, ale Jemu samému. Nepotrebujeme uzdravenie, ale samotného Liečiteľa.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 745 krát

Zdieľajte: