„Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré…“ (3J 11)

Musíme si v našich mysliach upevniť tento fakt: žijeme v prevrátenom svete. Ľudia nenávidia vtedy, keď by mali milovať, hádajú sa, keď by mali byť priateľskí, bojujú vtedy, keď by mali byť pokojní, zraňujú, keď by mali uzdravovať, kradnú, keď by sa mali o veci deliť, robia zlé vtedy, keď by mali robiť dobré. Raz som videl hračkárskeho klauna so záťažím v hlave. Bez ohľadu na pozíciu, do akej klauna postavíš, vždy bude nakoniec prevrátený. Postavíš ho na nohy či na bok, no len čo ho pustíš, prevráti sa dolu hlavou. Neobrátení ľudia sú presne ako ten klaun! Môžeš s nimi robiť čokoľvek, avšak stále sa zvrtnú do prevrátenej pozície. To je dôvod, prečo učeníci nezapadli do sveta. Človeku, ktorý je dole hlavou, sa zdá, že človek, ktorý sa nachádza v horizontálnej pozícii, je naopak. Pre hriešnika je spravodlivý človek čudák a abnormalita. Kresťanská dobrota je pokarhaním pre zlomyseľných, jeho horizontálna pozícia predstavuje reflexiu nad svetskou prevrátenou pozíciou.

Modlitba dňa

Nech nikdy nerobím kompromisy svojej pozície pred Tebou, Pane Ježiši, ktorý si dal svoj svätý život za mňa.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1573 krát

Zdieľajte: