„... budú Mu hľadieť na tvár...“ (Zjav 22:4)

Jednou z veľkých výhod toho, že je človek kresťanom, je obrovská nádej, ktorá presahuje až za hrob do slávy Božieho zajtraška. Malé dievča bežalo smerom k cintorínu v čase, keď sa na ulici stmievalo. Prebehla popri priateľovi, ktorý sa jej opýtal, či sa nebojí nočného prechádzania popri hroboch.  „Oh, nie,“ povedala. „Nebojím sa. Môj dom je hneď na druhej strane!“ My kresťania sa nebojíme noci smrti, pretože náš nebeský domov je „hneď na druhej strane“. Vzkriesenie Ježiša zmenilo polnoc trúchlenia nad stratou blízkeho na úsvit opätovného stretnutia s ním; zmenilo polnoc sklamania na úsvit radosti; zmenilo polnoc strachu na úsvit pokoja. Dnes môže viera a dôvera v Ježišovo vzkriesenie zmeniť tvoj strach na nádej a tvoje sklamanie na radosť.

Modlitba dňa

Čohokoľvek sa bojím najviac, Pane Ježiši, dávam to do tvojich milujúcich rúk vediac, že Ty mi dáš pokoj a odvahu.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1270 krát

Zdieľajte: