„Raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe…“

(5M 26:11)

Cirkev často negatívne reagovala na zlo bez toho, aby nám pripomenula, že Boh má nesmierny záujem o to, aby sme našli uspokojujúci spôsob života tu a teraz. My kresťania sme priveľa hovorili o negatívach kresťanských skúseností, až sme zabudli zdôrazniť pozitívne, radostné, vzrušujúce a víťazné skúsenosti každodenného spoločenstva s Kristom. Boh povedal, že veci nás neuspokoja. Boh uspokojuje! Toto je tajomstvo uspokojenia duše. Nech sa tvoja duša kochá. Odstráň prekážky, zbúraj bariéry a nechaj svoju dušu nájsť naplnenie jej najskrytejších túžob v spoločenstve s Bohom.

Modlitba dňa

Nie sú slová, ktoré by opísali moju vďačnosť voči Tebe za Tvoju milujúcu dobrotivosť, môj Pán a Spasiteľ. Prijmi moju chválu a lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 433 krát

Zdieľajte: