„Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.“

(Pr 16:18)

Dávid, kráľ starovekého Izraela, sa ocitol uprostred chaotickej národnej situácie. Jeho kráľovstvo bolo rozdelené vnútorným konfliktom. Otrok nenávidel pána, pán nenávidel otroka. Ľudia obviňovali vládu a vláda obviňovala ľudí. Dávid sa obzrel okolo seba a zbadal, že každý človek sa považoval za dokonalého. Každý jednotlivec kládol vinu na ďalších jednotlivcov. Dávid vedel, že ak hriešna pýcha neprestane narastať, jeho národ sa duchovne zrúti. Vedel, že ekonomickú krízu, morálny rozklad či vojenskú porážku nevyhnutne predchádza duchovný úpadok. Dávid sa teda obrátil na Boha. Boží Duch mu zjavil, že duchovná tendencia jeho národa nemôže vzrásť vyššie než je duchovná úroveň jeho vlastného srdca. Takže padol na kolená v úplnej pokore a modlil sa: „Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“ (Ž 139:23-24)

Modlitba dňa

Pane, zbav ma hriechu pýchy a naplň ma pretrvávajúcou pokorou, keď si dnes budem robiť svoju prácu.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 555 krát

Zdieľajte: