„A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji…“

(Iz 58:11)

Duša si vyžaduje rovnako veľa pozornosti, ako aj telo. Vyžaduje spoločenstvo a spojenie s Bohom. Vyžaduje si uctievanie, pokoj a rozjímanie. Pokiaľ duša nie je denne sýtená a necvičí sa, potom slabne a scvrkáva sa. Ostáva nespokojná, zmätená a nepokojná. Veľa ľudí podľahne alkoholu za účelom zmiernenia plaču a prahnutia duše. Niektorí sa obrátia k novej sexuálnej skúsenosti. Ostatní sa snažia utíšiť prahnutie svojich duší inými spôsobmi. Nič okrem Boha nikdy úplne neuspokojí, pretože Boh stvoril dušu a bez Boha je nepokojná a v tajných mukách. Prvým krokom k Bohu je uvedomiť si svoju duchovnú chudobu. Chudobní duchom nemerajú hodnotu života pozemským majetkom, ktorý je dočasný, ale z hľadiska večných skutočností, ktoré pretrvajú navždy. Múdry je človek, ktorý otvorene vyznáva svoj nedostatok duchovného bohatstva a v pokore srdca volá: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“

Modlitba dňa

Ako na teba hľadím, môj Pán a Spasiteľ, dychtenie mojej duše bude uspokojené. Len Ty sám prinášaš stálu radosť.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 794 krát

Zdieľajte: