„Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.“

(Pr 14:12)

Línia ľudských myšlienok, ktoré sa zdajú správne mnohým ľuďom, je idea sebazáchrany. Človek si myslí, že musí pracovať na spravodlivosti, aby sa zachránil. Koniec koncov, bol to človek, kto zhrešil a ako sa hovorí: „Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže.“ Avšak väčšia pravda ako je táto, vyplýva z Biblie – pravda, že Boh pomáha tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. Sami sa nedokážeme zachrániť. Je vznešené byť čestným, ak môžeme. Je obdivuhodné byť úprimným, dobrotivým a súcitným. Zdalo by sa, že tieto vlastnosti by na záchranu našich duší stačili. Biblia však vraví, že hoci sa táto cesta zdá správnou, je nesprávna.

Modlitba dňa

Otče, viem, že moje pokusy žiť dobrý život sú nič v porovnaní s mojím milovaným Spasiteľom, Ježišom Kristom, ale kvôli Nemu k Tebe môžem pristúpiť, lebo viem, že On ma vykúpil.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 742 krát

Zdieľajte: