„… Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“

(1K 2:9)

V závere Biblie prichádzame k nasledovným slovám: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.“ Prichádza nový svet! Zakaždým, keď sa v modlitbe Pánovej modlíme: „Príď kráľovstvo Tvoje,“ mali by sme si uvedomiť, že naša modlitba bude vypočutá. Nebo je opísané ako nové stvorenie, v ktorom sa budeme pohybovať v nových telách, budeme mať nové mená, spievať nové piesne, bývať v novom meste pod novou vládou a nové vyhliadky na večnosť so sociálnou spravodlivosťou pre všetkých pre nás budú výzvou. Raj, ktorý človek stratil, získa znova späť a bude toho ešte oveľa viac. Nebude to starý napravený raj, zaplátaný a znova darovaný. Keď Boh vraví: „Ajhľa, všetko tvorím nové.“ Dôraz je na slove všetko. Jedného dňa budeme žiť v úplne novom svete. Pred stáročiami sa apoštoli zdravili pozdravom „Maranatha“ – Pán prichádza.

Modlitba dňa

Použi ma, Spasiteľ, k urýchleniu Tvojho príchodu, ako budem hovoriť ostatným, že aj oni môžu byť znovuzrodení Tvojou božou láskou.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 980 krát

Zdieľajte: