„Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!“ 2K 9:15

Dar nie je darom, keď ho obdarovaný neprijme. Boh ti dal svojho Syna, ale je tvoj len pod podmienkou, že Ho prijmeš. Boh nám svoj dar nevnucuje, ale žiada, aby sme dar Jeho Syna, Ježiša Krista, prijali vierou. Človek, ktorý úmyselne odmietne Božiu ponuku lásky, milosrdenstva a odpustenia, je stratený. Väčšina ľudí vďačne prijme dar daný z lásky. Najväčší hriech, aký môže človek spraviť, je odmietnuť Božiu lásku.

Modlitba dňa

Načiahol som sa za Tvojím darom – Ježišom – a prijal odpustenie a večný život. Ďakujem Ti, môj Nebeský Otče.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 2149 krát

Zdieľajte: