„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ R 5:1

Pred rokovaním štyroch mocností v Ženeve som sa díval na prezidenta Eisenhowera, ako si kľaká v kaplnke a prosí o Božie vedenie pre rozhovory, ktoré ho čakali. Bol som si istý, že Boh na jeho úprimnú modlitbu odpovie. Verím, že skutočne odpovedal, pretože po tie dni prezident Eisenhower preukazoval ducha ozajstného tvorcu pokoja na medzinárodnej úrovni. Jestvuje jediné nápravné opatrenie, keď ide o nastolenie mieru: že ľudia ako jednotlivci spoznajú Boží pokoj. Hoci nie som úplne proti hnutiam, ktoré sa tak či onak usilujú o pokoj vo svete, som pevne presvedčený, že pokoj nikdy nenastane, kým v jadre nebude duchovná dynamika. Modlím sa, aby prestali vojny, a modlím sa aj, aby skončili zločiny; ale viem, že základnou príčinou zločinov i vojen je prirodzená hriešnosť ľudskej povahy. Svet nemôže byť obnovený, kým sa ľudia znovu nenarodia a nebudú mať pokoj s Bohom.

Modlitba dňa

Nebeský Otče, modlím sa za pokoj vo svete skrze jednotlivcov, ktorí sa podriaďujú Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Požehnaj dnes všetkých tých, ktorí u nás i v zahraničí šíria evanjelium.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1774 krát

Zdieľajte: