„Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“

(R 8:29)

Ak by sme mali hovoriť o veciach, ktoré dopadli strašne zle, tu je príklad. V jeden deň bol Jozef na vrchole sveta, vybavoval veci pre svojho otca a nasledujúci bol doslova na dne. Predali ho midiánskemu obchodníkovi s otrokmi, a tak skončil v Egypte ako sluha v dome muža menom Pótifar.

Avšak vďaka Božej prozreteľnosti bol povýšený na pozíciu s veľkou autoritou a stal sa druhým najmocnejším mužom v Egypte. Mohol pomôcť svojmu otcovi a bratom a urobiť veľa dobrého.

Nakoniec, Jozef vďaka výhode, že videl celý obraz, bol schopný obzrieť sa a povedať svojim bratom: „Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré…“ (1M 50:20).

Vo svojom živote som videl mnoho vecí, ktorým som v danom čase nerozumel. Ako tak prešlo zopár rokov, jednako len som schopný obzrieť sa späť a vidieť, prečo Pán dovolil to, čo dovolil.

Nie všetko tak funguje. V živote budú veci, ktorými budeme musieť prejsť, zažijeme utrpenie, budeme čeliť ťažkostiam, na ktoré nebudeme mať pohodlnú odpoveď. Na niektoré otázky nikdy nedostaneme odpoveď. Budú isté veci, pri ktorých si dokonca ani na konci svojich životov nebudeme istí, prečo ich Boh dopustil.

Ale v ten posledný deň, keď sa pred Neho postavíme, budú všetky naše otázky zodpovedané. Všetky naše problémy budú vyriešené. Ako nám hovorí 1K 13:12: „Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh).“

Boh dovolí, aby sme prechádzali skúškami, ale má dlhodobý cieľ: premeniť nás na podobu Ježiša Krista.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1680 krát

Zdieľajte: