„Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza.“

(Jk 1:14)

Žijeme v dobe, keď nikto nechce niesť zodpovednosť za svoje činy. Sme národ obetí. Všetci máme choroby. Nikto už viac nepoužíva frázu „zhrešil som“. Teraz sa hovorí: „Som chorý.“ Dávame to za vinu tomu. Dávame to za vinu tamtomu.

Biblia však hovorí: „Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom keď počala, porodí hriech, a hriech – vykonaný – splodí smrť“ (Jk 1:14-15).

Pre veriaceho je modliť sa proti pokušeniu a potom sa náhliť k zraniteľnému miestu ako vloženie rúk do ohňa a potom sa modliť, aby ho oheň nepopálil. Prináša to dôsledky. Ľudia niekedy vkročia do pokušenia a myslia si: „Toto nie je problém. To zvládnem. Som silný.“

Takto zvykol rozmýšľať Samson. Z času na čas sa ho Filištínci pokúsili zabiť, ale vždy z toho vyviazol víťazne. Striasol ich zo seba ako handrové bábiky. Nikto ho nemohol zastaviť.

Diabol sa ho snažil zneškodniť. Namiesto toho, aby sa ho snažil zložiť na bojisku, zameral sa na spálňu. Samson zistil, aký bol dôsledok zahrávania s hriechom: hriech sa začne zahrávať s tebou. Ďôsledkom Samsonovho hriechu bola napokon smrť.

Potrebujeme si uvedomiť, že diabol je mocný nepriateľ. Biblia nám hovorí, že „obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral“ (1Pt 5:8). Možno si myslíš, že je neškodný, ale on je mocný. Samozrejme, že nie je mocnejší než Boh. Dokonca sa Bohu ani zďaleka nemôže rovnať. Tak či onak, je mocnou duchovnou bytosťou a my sa od neho chceme držať tak ďaleko, ako je to len možné.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1593 krát

Zdieľajte: