„Milosťou ste spasení…“ (Ef 2:8)

„Milosť“ je podľa slovníka nezaslúžená Božia priazeň voči ľudstvu. Slovo „milosť“ sa iba v Novej zmluve vyskytuje stosedemdesiatkrát. Milosť sa nedá kúpiť. Je to nezaslúžený dar všemohúceho Boha biednemu ľudstvu. Keď si predstavím, ako Ježiš Kristus umiera na kríži, vidím v Kristovi nezaslúžený dar Božej milosti, ktorý zmieruje svet so sebou. Spievam so skladateľom piesne: „Úžasná milosť! Aký sladký je hlas, ktorý zachránil naničhodníka, ako som ja. Kedysi som bol stratený, no teraz som nájdený, bol som slepý, no teraz vidím.“ Tvoja ľudská myseľ s filozofiou oplácania láskavostí môže sotva pochopiť plný význam tejto Božej milosti. Keď sa ti však Božím vnuknutím podarí uchopiť jej celý význam, zanecháš obmedzenia ľudského zdôvodňovania a budeš sa tešiť z duchovného bohatstva Božej pravdy a výsady.

Áno, Božia milosť je skutočnosť. Tisíce ľudí už okúsili, preverili a dokázali, že je to viac ako chladné krédo, poslušná doktrína či nudná teória. Božia milosť bola preskúšaná ohňom ľudskej skúsenosti, ktorá dokázala, že je viac ako dostačujúca na problémy a hriechy ľudstva.

Modlitba dňa

Pane, pomôž mi tento deň prísť k plnejšiemu a bohatšiemu uvedomeniu Tvojej hojnej milosti. Povzbuď ma k službe Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1127 krát

Zdieľajte: