„Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi, aj nad živými.“ (R 14:9)

Biblia s úžasnou početnosťou potvrdzuje fakt, že Kristovo telo bolo vzkriesené. Možnože najpriamejší z jeho výrokov je zaznamenaný Lukášom v knihe Skutkov apoštolov, kde informuje: „Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije.“ (Sk 1:3) Čo sa chystáme urobiť s týmito „mnohými spoľahlivými dôkazmi“? Niekto sa spýtal môjho kolegu Georga Beverly Shea, koľko toho vie o Bohu. Jeho odpoveď znela: „Neviem toho veľa, ale to, čo viem, zmenilo môj život.“ Možno nebudeme schopní vziať každučký dôkaz do vedeckého laboratória a potvrdiť ho; ale ak príjimame akékoľvek iné hictorické fakty, musíme prijať aj ten fakt, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Modlitba dňa

Všetky spory týkajúce sa Tvojej existencie sú popreté, Pane Ježiši, keď cítim Tvoju prítomnosť každý deň. Poznanie, že Ty, môj živý Pane, si so mnou, privádza moju dušu k radosti!

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1050 krát

Zdieľajte: