„Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha…“ (1K 1:30)

Verím, že by sme mali dostať všetko vzdelanie, ktoré len môžeme, ale nemali by sme sa opovážiť urobiť si z neho boha. John Dewey raz definoval vzdelanie ako systematickú, zmysluplnú rekonštrukciu skúsenosti; avšak väčšina moderného vzdelania obchádza Boha. To, čo v skutočnosti robíme, je, že rekonštruujeme svoje hriechy. Zväčšujeme svoje hriechy, rozširujeme a rozmnožujeme ich. Potrebujeme vzdelanie, ale nielen mysle a tela; rovnako potrebujeme duchovné vzdelanie. Človek má ducha a v našom súčasnom vzdelávacom systéme potrebujeme duchovný dôraz. Ak vychováme generáciu, ktorej chýba Božia múdrosť, môže sa zmeniť na vzdelaných surovcov a hlupákov. „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom“ a vzdelania tiež. Uistime sa, že našou skalou je Boh.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, som Ti vďačný, že Tvoje Slovo vzdeláva môjho ducha a napĺňa ma.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1167 krát

Zdieľajte: