„Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach.“ (2K 5:11)

Smrť je pre kresťana zamenenie stanu za budovu. Tu na zemi sme ako pútnici či kočovníci, žijeme v krehkých, chatrných domoch. Podliehame chorobe, bolesti a nebezpečenstvu. V momente smrti však zameníme tento rozpadávajúci sa stan za dom, ktorý nie je postavený rukami, ale je večný v nebesiach. Túlavý pútnik prichádza do svojho skutočného domova v momente smrti a dostáva oprávnenie na sídlo, ktoré nikdy neschátra a nerozpadne sa. Myslíš si, že Boh, ktorý zaopatruje tak bohato v tomto živote, ti po smrti nič nazaistil? Biblia vraví, že sme cudzincami v cudzej krajine. Tento svet nie je naším domovom, naše občianstvo je v nebi. Keď kresťan umiera, prichádza do Kristovej prítomnosti. Ide do neba, aby strávil večnosť s Bohom.

Modlitba dňa

Drahý Pane, udržuj ma dnes vo vedomí, že ako Tvoje dieťa nemám skutočný domov na tejto zemi, ale že jedného dňa zamením tento stan za príbytok, ktorý si mi v nebi pripravil.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1323 krát

Zdieľajte: