„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5:6)

Šťastie je čosi, čo hľadá väčšina ľudí v dnešnej dobe. V skutočnosti je šťastie vo veľkej miere súčasťou celosvetového myslenia. V Deklarácii nezávislosti Spojených štátov sa píše: „Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia sú stvorení sebe rovní a sú obdarení istými neodňateľnými právami, medzi ne patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia.“

Ale čo je to šťastie, ktoré tak veľa Američanov buduje? Filozof Eric Hoffer napísal: „Hľadanie šťastia je jedným zo základných zdrojov nešťastia.“ Verím, že tento výrok je pravdivý. V skutočnosti sa počas toho, ako sa pokúšaš stať šťastným, môžeš stať veľmi nešťastným. Niekto iný raz napísal: „V živote existujú dva zdroje nešťastia. Jeden je, že nedostaneš, čo chceš a ten druhý, že to dostaneš.“

Biblia však ukazuje úplne iný pohľad na šťastie, než aký nám ponúka tento svet. Podľa Písma nie je nikdy šťastie niečo, na čo by sme sa mali pozerať priamo. Šťastie je výsledkom hľadania niečoho iného. Ak hľadáme svätosť, nájdeme šťastie. Naše šťastie či požehnanie nie je založené na okolnostiach. Je to hlboká, nadprirodzená skúsenosť spokojnosti založená na skutočnosti, že život človeka je v správnom vzťahu k Bohu.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1252 krát

Zdieľajte: