„Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,“ Mt 28:16

Posledné slová sú dôležité. Ak niekto na smrteľnej posteli vysloví posledné slová, chceme vedieť, čo povedal. V Matúšovi v 28. kapitole  nachádzame posledné Ježišove slová adresované nám, posledný príkaz od Pána predtým, ako opustil zem. Sú to známe slová, slová, ktoré sa mnohí z nás naučili naspamäť:

Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28:18-20)

Je to pokyn. Je to príkaz. Je to poverenie. Preto tieto slová nazývame veľké poverenie. Všetci sme dostali príkaz ísť a činiť učeníkov. Robíš to? Činíš z druhých učeníkov? Učeníkov môže činiť len učeník. Predtým než môžeš činiť učeníkov, musíš byť sám učeník.

Čo hovorievajú letušky, keď oznamujú bezpečnostné opatrenia v lietadle? Keď zhora vypadnú kyslíkové masky a cestujete s dieťaťom, nasaďte najprv masku sebe a potom dieťaťu. Zdá sa, že je to úplne proti intuícii. Potreby dieťaťa musia byť na prvom mieste. Ale najprv si musíš nasadiť masku ty, pretože dieťaťu nepomôžeš, keď stratíš vedomie.

To isté platí pre učeníctvo. Nemôžem pomôcť niekomu stať sa Ježišovým učeníkom, ak sám najprv nie som učeníkom. Každý učeník je kresťan, ale nie každý kresťan je aj učeníkom. Ak si naozaj Ježišovým nasledovníkom, mal by si chcieť byť učeníkom.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1363 krát

Zdieľajte: