„Takto Midjánci veľmi ožobráčili Izrael.  Vtedy Izraelci volali k Hospodinovi o pomoc.“

(Sud 6:6)

John Wesley povedal: „Dajte mi sto ľudí, ktorí milujú Boha celým srdcom a neboja sa ničoho len hriechu, a pohnem svetom.“

Boh účinne zmenil kultúru cez muža menom Gideon, ktorý bol ochotný postaviť sa za vec a priniesť zmenu. Gideon nebol dokonalý, avšak Boh v ňom videl potenciál. Dotiahol to až na exkluzívny zoznam odvážnych mužov a žien v Liste Židom v 11. kapitole, ktorí konali v súlade so svojou vierou.

Na 11. kapitole Listu Židom sa mi zdá zaujímavé to, že pri svedkoch viery Boh nikdy nespomína ich hriechy. Hovorí nám o tom, čo dosiahli skrze vieru, ale nikdy nespomína ich pošmyknutia či nedostatky (hoci ďalšie verše ich spomínajú).

Gideonov svet bol naruby. Prešlo 200 rokov, odkedy Izrael videl zbúrané hradby Jericha, čo spôsobila Božia moc. Veci sa zmenili, pretože Izraeliti si nedokončili svoju prácu. Boh Izraelu prikázal, aby vyhnali obyvateľov Kanánu, no Izrael poslúchol len čiastočne. Výsledkom bolo, že Kanánci sa vrátili späť a mocneli. Nakoniec skončili Izraeliti pod ich nadvládou.

Boli zdevastovaní. Boli hladní, ubolení, pokorení, a tak začali volať k Bohu. On poslal svoju odpoveď vo forme Gideona. Boh ustupuje zo svojej pozície, aby našiel obyčajných ľudí, takže sláva ostáva Jemu.

Keď sa pozrieme na niekoho ako Gideon, dáva to nádej tým z nás, ktorí sme na strane obyčajných ľudí. Boh si často použije neučených, aby vykonal neočakávané. Pán môže zmeniť svet cez obyčajného človeka, ktorý povie: „Som ochotný byť tým človekom.“ Budeš tým človekom? Boh môže dosiahnuť veľa s málom. Boh s tebou môže dosiahnuť veľa.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1329 krát

Zdieľajte: