„Napodobňujte teda Boha ako milované deti“ (Ef 5:1).

Považuješ sa za Ježišovho učeníka? Každý kresťan by mal byť schopný prehlásiť, že je učeník – nie dokonalý učeník, ale Ježišov rastúci učeník. Každý veriaci by mal byť učeníkom. Učeníctvo je žiť kresťanský život tak, ako to učil Ježiš a ako mu rozumela raná cirkev. Je to skutočné kresťanstvo.

Myslím si, že niektorí ľudia nie sú ochotní žiť takýmto spôsobom života, pretože sa im to zdá radikálne. Učeníctvo je cesta, na ktorú sa nevydá mnoho ľudí. Niektorí ľudia nechcú núdzu. Nechcú výzvu. Nechcú ťažkosti, takže sa namiesto učeníckej cesty vydajú na cestu menšieho odporu.

Áno, učeníctvo je náročné, ale prináša uspokojenie. Je ťažké, ale stojí za to, pretože je to žitie  kresťanského života tak, ako by sa mal žiť. Spočíva v nasledovnom: Každý veriaci by mal byť učeníkom. Potom, ako učeníci, by sme buď mali byť niekým, kto je vyspelejší než my sami vedení k učeníctvu, alebo by sme mali viesť k učeníctvu niekoho, kto je menej zrelý než sme my.

Hneď potom, čo som na svojom stredoškolskom internáte prijal Krista, som mohol veľmi ľahko ostať úplne nepovšimnutý. Avšak niekto, koho som predtým nikdy nestretol, ku mne prišiel a predstavil sa mi. Volal sa Mark a povedal mi: „Zoberiem ťa do kostola, Greg.“ A urobil to. Pomohol mi dostať sa na to obávané miesto. A čoskoro som sa pristihol pri tom, že robím to isté pre iných.

Môžeš tam byť pre niekoho iného? Keď si pod svoje krídla zoberieš nového veriaceho, pomáhaš mu duchovne rásť. Si pre neho vzorom kresťana.

Si ochotný vystúpiť z davu a byť skutočným učeníkom? Si ochotný byť viac ako nespoľahlivý nasledovník Ježiša?

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1793 krát

Zdieľajte: