„Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.“ (J 2:11)

Keď Ježiš chodil po našej zemi, strávil veľa času s dvanástimi učeníkmi, ktorých si sám vybral. V evanjeliu podľa Matúša 5:1-2 čítame: „Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu.  Otvoril ústa a začal ich učiť.“ Potom prišla Kázeň na hore, ktorá bola daná učeníkom, ktorí sa okolo Neho zhromaždili. Ježiš si na svojich učeníkov našiel čas. Trávil s nimi čas.

Slovo učeník znamená „študent“. Ak si Ježišov učeník, potom si študent. Si niekto, kto počúva a spracováva, čo mu je povedané. Títo učeníci počúvali Ježiša a nasledovali Ho.

Dwight Pentecost použil tri slová, aby opísal rôzne fázy ľudskej duchovnosti: zvedavý, presvedčený a oddaný.

Počas Ježišovej služby na zemi sa okolo Neho zhromažďovalo mnoho zvedavých ľudí, obzvlášť keď práve vykonával nejaký zázrak, ako rozmnoženie chlebov a rýb. Obed zadarmo? Momentálne sa rozprávame. Zjaví sa Ježiš a spolu s Ním zástupy. Počúvali Ho, ale poväčšine ich to neovplyvnilo.

Potom je tu skupina presvedčených. Títo ľudia nie sú osobne zasiahnutí tým, čo počujú, ale rozumovo s Ježišovým učením súhlasia, čo je dôležitý krok. Napríklad, čítame, že prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil, bolo premenenie vody na víno v Káne Galilejskej. J 2:11 nám vraví: „Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.“ Zo zvedavých učeníkov sa stali presvedčení. Boli natoľko presvedčení, že Ho začali nasledovať. Avšak v tom bode, po zázraku, sa z presvedčených stali aj oddaní.

Ktorá z týchto kategórií ťa najlepšie vystihuje? Už si prešiel z kategórie zvedavý do kategórie oddaný?

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1506 krát

Zdieľajte: