„Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!  Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16:24-25)

Čo ti napadne, keď zbadáš kríž? Možno o ňom uvažuješ ako o symbole cirkvi alebo kresťanstva. Pre mnohých je kríž moderným doplnkom alebo možno dokonca tetovaním. Raná cirkev ale nepoužívala kríž ako svoj symbol; ako svoj symbol používali rybu. Raná cirkev kríže nenosila, ale na krížoch zomierala. Bol to znepokojujúci a šokujúci obraz.

V 1. storočí ľudia, ktorí žili v akejkoľvek oblasti okupovanej Rimanmi, poznali kríže, pretože Rimania mali v obľube ľudí križovať. Ukrižovanie nebol účinný spôsob, ako človeka usmrtiť. Existovalo oveľa viac účinnejších spôsobov. Rimania používali ukrižovanie ako prostriedok utrpenia. Používali ho, aby spôsobili obeti maximálnu bolesť. Križovali ľudí a verejne ich vystavovali, čo slúžilo ako varovanie komukoľvek, kto by sa odvážil vzdorovať rímskej moci.

Preto Ježiš povedal: „Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!“ (Mt 16:24) Spôsob, akým to frázoval, bol znepokojujúci. Znamenal len jedno: smrť. Znie to dosť nepríťažlivo. Predstavuješ si, ako žiješ mizerný, obetný život – nešťastný život.

Ale Ježiš zašiel ďalej, keď povedal: „Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho“ (v. 25). Pravdou je, že ak úprimne berieš na seba svoj kríž, zažívaš život.

Cieľom nie je naučiť sa milovať seba; cieľom je zaprieť samého seba. Ak sa chceš skutočne nájsť, potom musíš stratiť svoje ja.  A ako stratíš svoje ja? Zoberieš na seba svoj kríž a budeš nasledovať Ježiša.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1772 krát

Zdieľajte: