„Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J 15:8)

Duchovné ovocie nevyrastie za noc. Neprídeš do svojej záhrady, nevytiahneš stoličku pred svoju broskyňu a nečakáš na to, kedy začnú broskyne rásť. (Mohol by si, ale neuvidel by si nič.) Avšak ak by si si nastavil fotoaparát na fotografovanie v intervaloch, videl by si počas nejakého obdobia dramatický rast.

Ježiš vyhlásil: „Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J 15:8) Ak si naozaj Ježišov učeník, potom budeš mať vo svojom živote duchovné ovocie. Znamená to výsledky. Znamená to dôkazy. Jednou z prvých vecí, ktorú ako kresťania robíme, je, že vydávame – ako to Ježiš nazval – „ovocie hodné pokánia“ (Mt 3:8).

Napríklad, možno tvoj priateľ vraví: „Poďme si dať po práci nejaký drink.“

„Už to viac nerobievam.“

„Čo? Už to viac nerobievaš? Nie je s tebou niečo v poriadku?“

Ty odpovedáš: „Nie je to o tom, že by so mnou niečo nebolo v poriadku. Práveže, všetko je v poriadku. Do môjho života vstúpil Ježiš.“

Ľudia ťa poznajú po ovocí tvojho pokánia. Nejaké veci si prestal robiť a namiesto nich si začal robiť Božie veci. To ich upútava a takisto mätie. Ako Ježišovi učeníci by sme mali byť poznaní na základe nášho pokánia.

Zmena v tvojom správaní je duchovným ovocím. G 5:22-23 vraví: „ Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“

Vzdávanie chvály a vďaky Bohu je spôsob, akým prinášame ovocie. List Židom 13:15 nás napomína: „Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.“ Keď Bohu spievame chvály, je to prinášanie ovocia.

Môžu ľudia v tvojom živote vidieť duchovné ovocie?

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1592 krát

Zdieľajte: