„… učeníci prvý raz dali si meno kresťania.“ (Sk 11:26)

V 3. storočí kartágsky biskup Cyprián napísal svojmu priateľovi Donatusovi: „Svet je zlý, Donatus, neuveriteľne zlý. Našiel som však uprostred neho tichých a svätých ľudí, ktorí sa naučili veľkému tajomstvu.  Našli radosť, ktorá je tisíckrát lepšia než akékoľvek potešenie hriešneho života. Pohŕdajú nimi a prenasledujú ich, no oni si z toho nič nerobia. Vedia svoje duše ovládať. Prekonali svet. Títo ľudia, Donatus, sú kresťania… a ja, som jedným z nich.“ Ak si oľutoval svoje hriechy a prijal si Krista za svojho Spasiteľa, potom si tiež jedným z nich.

Modlitba dňa

Dnes, Pane Bože, si spomínam na všetkých kresťanov, ktorí ma predišli, a ďakujem Ti, že ma inšpirujú svojou pamiatkou. Nech nikdy neberiem na ľahkú váhu dedičstvo, ktoré mám v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1412 krát

Zdieľajte: