„… po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela – lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia.“ (R 6:19)

Počuli sme moderné vyjadrenie: „nebojuj s tým, je to väčšie než my obaja.“ Tí, ktorí sú pokorní, so životom nebojujú. Učia sa tajomstvu odovzdania či oddania Bohu. On potom bojuje za nás. Namiesto napĺňania svojej mysle zlosťou, zneužívania svojho tela hriešnou zábavou a ničenia svojej duše tvrdohlavosťou daj pokorne všetko Bohu. Tvoje rozpory zmiznú a tvoje vnútorné pnutia sa vyparia do vzduchu. Potom tvoj život začne za niečo stáť. Budeš mať pocit, že si súčasťou života. Nuda sa vytratí a budeš plný nádeje a očakávania. Pretože si sa pokorne podriadil, začneš „dediť zem“ dobrých vecí, ktoré má Boh pripravené pre všetkých, ktorí Mu vo všetkom dôverujú.

Modlitba dňa

Otče, nech Ti dnes podriadim všetky svoje najvnútornejšie myšlienky. Pred Tebou sa neskryjem.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1291 krát

Zdieľajte: