„… Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ (Mt 4:19)

Ježiš bol prvým misionárom. Nesedel pasívne so založenými rukami a len tak nečakal, že ľudia, ktorých zaujme Jeho učenie, za Ním prídu. Sám išiel von za chorými, utrápenými a smútiacimi a vysvetľoval im Svoje posolstvo radosti, uzdravenia a spásy. Dokonca aj v útlom veku išiel do chrámu a „učil“ lekárov a právnikov, ktorí boli ukotvení v starých tradíciách. Našiel si cestu k pobrežiu a vnikol do života najbežnejších robotníkov so slovami: „Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Kdekoľvek šiel, ľudí vyzýval, vykoreňoval v nich utkvelé predstavy a menil ich. Nakoniec Ho pribili na kríž, pretože narušil ich sebecký, bezpečný a samoľúby spôsob života. Nielenže bol Ježiš misionárom, ale On poveril aj Svojich nasledovníkov, aby boli misionármi!

Modlitba dňa

Kamkoľvek idem, je to pre Teba misijné pole, Pane. Pomôž mi byť si toho vedomý, aby som mohol povedať ďalším tvoje radostné posolstvo.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1683 krát

Zdieľajte: