„… na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo…“ (1Pt 2:24)

Celý život predstavuje boj – je to podstata vecí. Podľa tvrdení lekárov dokonca aj v našich fyzických telách prebieha spor o nadvládu. Baktérie v našej krvi vedú neustálu vojnu proti nepriateľským choroboplodným zárodkom. Červené krvinky stále bojujú proti bielym krvinkám v snahe udržať v tele život. Boj sa takisto odohráva v duchovnej ríši. „Bojujeme,“ ako vraví Biblia, „ proti pánom sveta tejto temnosti.“ Temnota nenávidí svetlo. Mám psa, ktorý by radšej vykopal plesnivú zdochlinu, aby ju mohol žuť, ako by mal to najvyberanejšie a najčistejšie jedlo. Nevie si pomôcť – je to jeho prirodzenosť. Ľudia si nedokážu pomôcť, že vo svojej prirodzenosti reagujú na oplzlosti, chlipnosti a ohavnosti. Budú mať ťažkosti konať inak, pokiaľ nie sú znovuzrodení. A kým nie sú zmenení Kristovou mocou, pravdepodobne budú v nepriateľstve voči tým, ktorí sa spájajú s Kristom.

Modlitba dňa

Keď sa zamýšľam nad Ježišovou prácou na tejto zemi – ktorá viedla k Jeho najväčšej obete –, modlím sa, aby ťa dnes všetka moja práca oslávila, môj drahý Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1771 krát

Zdieľajte: