„Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám:  Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje!“ (2Tes 3:10)

Jednou zo zodpovedností kresťana v nasledovaní Krista je mať nový postoj k práci. Je veľa mladých ľudí, ktorí chcú Krista bez zodpovednosti. Ježiš nezaháľal. Ako tesár usilovne pracoval svojimi rukami. Apoštol Pavol sa živil vyrábaním stanov, kým pokračoval v práci, ktorú mu Boh pridelil. Akúkoľvek prácu, ktorú kresťan vykonáva, robí pre Pána. Akékoľvek zamestnanie vykonáva, mal by sa snažiť robiť ho najlepšie, ako vie. Mal by byť verný, čistotný a čestný.

Modlitba dňa

Vďaka, že nás učíš, že práca je požehnanie, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1552 krát

Zdieľajte: