„Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.“ (J 17:17)

Existujú rôzne spôsoby počúvania. Môžeme počúvať pasívne. Môžeme si zvoliť, že nebudeme počúvať vôbec. Alebo môžeme počúvať sústredene.

Ak by si išiel robiť zoskok voľným pádom, svojho inštruktora by si počúval veľmi pozorne. Počúval by si ho alebo ju, keď by ti vysvetľovali, ako používať padák, kde je umiestnené odisťovacie lanko a kedy ho potiahnuť. Prečo? Pretože od toho závisí tvoj život.

Ak chceš počuť, ako k tebe Boh hovorí cez svoje Písmo, záleží na tom, ako počúvaš. Potrebuješ počúvať, akoby od toho závisel tvoj život, pretože aj závisí.

Ak chceš byť pravým nasledovníkom Ježiša, potom potrebuješ spomaliť a naučiť sa počúvať. Ježiš povedal: „Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (J 8:31-32)

Niekedy je tento verš vytrhnutý z kontextu. Počujeme, ako ho ľudia používajú na opísanie všetkých možných druhov takzvaných právd, ktorými chcú poučiť niekoho iného. Tento verš je však veľmi konkrétny. Nevzťahuje sa na hocijakú pravdu; je to konkrétna, absolútna pravda, ktorú môžeme nájsť výlučne na stránkach Písma. Kontextom tohto verša je čítanie, študovanie, poznanie a žitie Písma. Táto pravda nás vyslobodí.

Pravda, ktorú nachádzame v Biblii, je jedinou absolútnou pravdou. Ježiš sa modlil: „Tvoje slovo je pravda“ (J 17:17), a tiež povedal: „Ja som cesta i pravda i život“ (J 14:6). Toto je jediná absolútna pravda, ktorou si môžeme byť istí. A keď porozumieme tomu, čo Boh hovorí vo svojom Slove, vyslobodí nás to.

Ak chceš byť Ježišov nasledovník, potom budeš pozorne čítať, študovať a žiť v súlade s Božím Slovom.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1644 krát

Zdieľajte: