„Napodobňujte ma ako ja Krista!“ (1K 11:1)

Počul som o mužovi, ktorý sa chcel zúfalo oženiť. Našiel si dievča, do ktorého sa zaľúbil a priviedol ho domov, aby spoznalo jeho rodičov. Mame sa však jeho dievča nepáčilo. Znova teda išiel von a našiel ďalšie dievča, ktoré priviedol domov. Ani druhé sa mame nepáčilo. Potom si našiel dievča, ktoré vyzeralo ako jeho mama, rozprávalo ako jeho mama a obliekalo sa ako jeho mama. V každom smere bolo dievča presne ako chlapcova mama. Vtedy sa zase nepáčilo jeho otcovi.

Či sa ti to páči, alebo nie, ľudia hodnotia Boha podľa toho, ako žijeme my ako Kristovi nasledovníci. Byť učeníkom znamená kráčať s Ježišom tak, že môžeš niekomu inému povedať: „Nasleduj môj príklad.“

Viem, že niekedy veci pokašleme. Ale to nás neospravedlňuje od toho, že máme byť príkladom. Apoštol Pavol napísal: „Napodobňujte ma ako ja Krista“ (1K 11:1).

Čo ak by bola cirkev plná ľudí, ako si ty? Čo ak by bol každý v cirkvi presne taký, aký si ty? Čo ak by každý v cirkvi čítal Bibliu tak verne, ako ju čítaš ty? Boli by sme cirkev, ktorá Bibliu študuje?

Čo ak by každý v cirkvi oslavoval Boha práve tak ako ty? Boli by sme cirkev, ktorá Boha oslavuje?

Čo ak by každý v cirkvi dával peniaze tak verne ako ty? Boli by sme zaopatrená cirkev?

Čo ak by každý v cirkvi šíril evanjelium tak často, ako ho šíriš ty? Ako by vyzerala taká cirkev? Čo ak by boli ostatní veriaci presne takí, aký si ty?

Ako veriaci by sme mali žiť zbožné životy tak, že by sme rovnako ako apoštol Pavol mohli povedať: „Napodobňujte ma, ako ja Krista!“

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1741 krát

Zdieľajte: