„… ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“

Billy Sunday, ktorý sa stal jedným z najväčších evanjelistov svojej generácie, dostal ako mladý muž nasledovné rady: Stráv pätnásť minút denne rozprávaním s Bohom v modlitbe. Stráv pätnásť minút denne tým, že umožníš Bohu hovoriť k tebe skrze Bibliu. A stráv pätnásť minút denne rozprávaním sa s niekým iným o Ježišovi. Ak budeš robiť tieto veci, nikdy ťa nenazvú odpadlíkom.

Boli to dobré rady. Ešte nikdy som nestretol kresťana, ktorý duchovne zlyhával a zároveň usilovne študoval Bibliu. Vidíš, že Biblia nielenže obsahuje pravdu, ale Biblia je pravda. Je to norma, s ktorou porovnávame všetky ostatné takzvané pravdy.

Prvý Žalm nám vraví: „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“ (Ž 1:1-2) Slovo rozjímať znamená uvažovať, nechať si niečo prejsť hlavou: Niekedy čítame Bibliu bez porozumenia. Vidíme to ako náboženskú povinnosť.

Môžeš prečítať tri kapitoly denne, ale ak to neovplyvní tvoj život, ak nerozumieš tomu, čo čítaš, potom by pre teba bolo lepšie, ak by si čítal tri verše. Je možné čítať Bibliu len z čistej povinnosti a nepamätať si nič. Alebo možno čítaš Bibliu ako knihu, ktorá vyrieši tvoje osobné problémy. Biblia je však oveľa viac ako len to. Je to samotné Božie Slovo, a preto by sme ju tak aj mali čítať.

Úspech alebo zlyhanie v kresťanskom živote závisia od toho, aké množstvo Božieho slova dostávame každodene do našich sŕdc a myslí a ako sme mu poslušní.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1728 krát

Zdieľajte: