„… ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (J 15:7)

Niekto raz pristúpil k uznávanému učiteľovi Biblie a povedal: „Pane, dal by som svet za to, aby som poznal Bibliu, ako ju poznáte vy.“

Učiteľ sa na neho pozrel a odpovedal: „A to je presne to, čo ťa to bude stáť.“ 12. kapitola Listu Rímskym nám v 2. verši hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“

Ako môžu byť naše mysle premenené? Stane sa to štúdiom Božieho Slova. V Skutkoch apoštolov, v 17. kapitole čítame o tých v synagóge v Berii, ktorí počúvali veľmi pozorne, keď sa tam Pavol a Sílas ukázali: „Títo (Židia) boli šľachetnejšieho zmýšľania ako v Tesalonike; veľmi ochotne prijímali slovo a každý deň skúmali Písma, či je skutočne tak.  A mnohí z nich uverili, aj spomedzi popredných gréckych žien a mužov nemálo.“ (v. 11-12)

Veľmi sa mi páči, že počúvali zanietene a skúmali to, čo im apoštoli vraveli. Skúmali slová samotného apoštola Pavla, ktorý napísal väčšiu časť Novej zmluvy. Je to správny spôsob počúvania.

Ježiš povedal: „ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (J 15:7) Slovo zostávať znamená zakoreniť sa hlboko v Kristovi, nasávať živiny, rásť každým jedným dňom zotrvávajúc na danom mieste. Je to zotrvávanie v spoločenstve s Ním. Znamená to, že Božie Slovo študuješ. Znamená to, že sa ho učíš naspamäť. A koniec-koncov to znamená, že to ovplyvňuje tvoje myslenie, žitie a všetko, čo robíš. K Božiemu Slovu potrebujeme pristupovať týmto spôsobom.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1727 krát

Zdieľajte: