„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.“ (EF 6:10)

Cez môj rozhlasový program, keď mali poslucháči možnosť volať, sa ma istý muž opýtal: „Dostane sa kresťan do bodu, keď už jednoducho viac nie je pokúšaný zlými myšlienkami?“

„Áno, je to zábavné, dobrá otázka,“ povedal som mu, „pretože práve včera som došiel do toho bodu. Je to skvelé.“

Samozrejme, že som žartoval. V skutočnosti sa to v živote kresťana nikdy nestane. Niektorí veriaci sú prekvapení, keď zistia, že kresťanský život nie je ihrisko, ale bojisko. Nie je jednoduché byť kresťanom, pretože hneď zistíme, že máme protivníka, diabla, ktorý chce spôsobiť náš pád. Duchovný boj zúri každučký deň.

Ako som už veľakrát povedal, kresťanský život je neustály proces napredovania. A v okamihu, keď prestaneme napredovať, začneme zaostávať. Potrebujeme si obliecť našu duchovnú výzbroj. Potrebujeme sa obliecť primerane. Ako nás učí 6. kapitola Listu Efezským: „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (v.11-12)

A viete čo? Tento ťažký zápas neskončí, pokiaľ nebudeme v bezpečí v Ježišovom náručí. Nebolo by skvelé myslieť si, že ako kresťan nejako len môžeš v istom okamihu svojho života dosiahnuť stabilnú úroveň, kedy by si bol nad tým všetkým a už by si viac nebol zraniteľný? Tento duchovný boj bude zúriť až do posledného dňa. Preto maj na sebe výzbroj. Buď bdelý a ostražitý. A neustále napreduj.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1807 krát

Zdieľajte: