„Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:8)

Tešíš sa na deň príchodu nášho Pána? Skáče tvoje srdce od vzrušenia pri myšlienke na Ježišov príchod v akomkoľvek okamihu?  Alebo sa utápa v strachu? Myslím si, že tvoja odpoveď je dobrým lakmusovým testom tvojho duchovného charakteru.

Ak je tvoj život s Bohom v poriadku, myslím si, že len uvítaš, že Kristus môže prísť v akomkoľvek okamihu. Budeš sa z toho tešiť. Spolu s apoštolom Jánom prehlásiš: „Amen! Príď Pane Jažiši!“ (Zjv 22:20)

Keď apoštol Pavol písal List Timotejovi, opisoval tých, ktorí sa s veľkým očakávaním tešili na návrat Ježiša Krista. Hovoril o veriacich, ktorí vedú život, ktorí je pred Bohom správny. Veriacich, ktorí žijú životy, ktoré Boha uctievajú – veriacich, ktorí sú pripravení na Kristov príchod.

Ak ťa to popisuje, potom zasľúbenie, ktoré bolo dané Pavlovi, platí aj pre teba: „Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:8)

Miluješ Jeho zjavenie? Tým myslím, si skutočne pripravený na Pánov príchod? Ak áno, ovplyvní to spôsob tvojho života. V Prvom liste Jána, v 3. verši 3. kapitoly je napísané: „A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On.“ Jednoducho to znamená, že žiješ život správne. Si pripravený. S očakávaním sa tešíš na Ježišov návrat.

Ak takto žiješ, potom ti Boh v posledný deň zasľubuje veniec spravodlivosti.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1721 krát

Zdieľajte: