streda, 02 september 2020 02:00

Smrť pokroku - 2. september

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„Keby sme sa totiž sami súdili, neboli by sme súdení;“ (1K 11:31)

Hovorí sa, že spokojnosť so sebou je smrťou pokroku. Každý kresťan, ktorý skutočne pozná, čo znamená nasledovať Ježiša, si vždy bude uvedomovať, že je pred ním dlhá cesta. Chceme napredovať duchovne. Musíme pokračovať v raste a učení.

A ak chceme vidieť prebudenie, potom sa musíme pokoriť a modliť. V 2. Kron 7:14 Boh hovorí: „ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“

Písmo využíva dvanásť hebrejských slov na vyjadrenie slovesa modliť sa. To, ktoré je použité vo verši 2. Kron. 7:14, znamená pravidelne súdiť sám seba. Zvyčajne sme veľmi rýchli k súdeniu a kritizovaniu ostatných, zatiaľ čo Biblia nám vraví, že v skutočnosti by sme mali súdiť seba.

Jednoducho povedané, súdiť seba znamená, že si budeme uvedomovať, že je pred nami dlhá cesta. Si spokojný so svojím duchovným stavom? Po rokoch kráčania s Pánom povedal apoštol Pavol nasledovné:

„Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý,  ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím:  zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ (F 3:12-14)

Ak by sme trávili menej času kritizovaním ostatných a viac času sebaskúmaním, potom by sme možno zažili prebudenie.

https://www.harvest.org

Prečítané 692 krát Naposledy zmenené utorok, 01 september 2020 22:43
Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

www.harvest.org