nedeľa, 06 september 2020 02:00

Čo zastavuje modlitbu - 6. september

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!“ (Ž 139:23-24)

Modliť sa a následne žiť vo vedomom hriechu je ako položiť nebeský hovor. Žiadne modlenie na svete  nám nepomôže, pokiaľ žijeme v hriechu.

V Izaiášovi 59:1-2 bol vyhlásil: „Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo.  Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.“ Žalmista podobne povedal: „Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.“ (Ž 66:18)

Ak sa v našom živote má uskutočniť osobné prebudenie, musíme činiť pokánie z každého vedomého hriechu. Nezahŕňa to len hriechy, ktoré sme vykonali (zlé veci, čo sme urobili), ale takisto aj nekonanie dobra.

Môžno na to povieš: „Veď žijem čistý život. Neklamem. Nekradnem. Neopíjam sa. Som svojmu partnerovi verný.“ Nech ťa Pán za to všetko žehná. Avšak stále môžeš mať na svedomí nekonanie dobra. Biblia učí: „A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.“ (Jk 4:17)

Ak ťa Boh nabáda k zdieľaniu evanjelia a ty mu povieš nie, ak ťa žiada o slobodné zdieľanie tvojich financií a investovanie do Jeho kráľovstva a ty bez zaváhania odmietaš, ak ťa povzbudzuje k častejšiemu modleniu a ty to odmietaš, to všetko môže predstavovať hriech nekonania dobra.

Boh chce zmeniť tvoj život a odpustiť ti všetky hriechy. Robíš vo svojom živote niečo, čo vieš, že by si ako nasledovník Ježiša Krista nemal robiť? Ak áno, potrebuješ sa od toho odvrátiť. Pokiaľ to neurobíš, nikdy nezažiješ osobné prebudenie.

https://www.harvest.org

Prečítané 693 krát Naposledy zmenené sobota, 05 september 2020 22:32
Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

www.harvest.org