štvrtok, 10 september 2020 02:00

Prebudenie v Ninive - 10. september

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu, takto:  Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive  a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa.“ (Jon 1:1-2)

Mohol by si povedať, že Jonáš bol skutočný zbabelec. Keď mu Boh prikázal ísť do Ninive a kázať, jeho odpoveď v podstate bola: „V žiadnom prípade! Títo ľudia sú skazení. Nechcem tam ísť.“

Pravdou je, že Ninivčania boli nesmierne krutí ľudia. Boli známi svojím barbarstvom. Totiž, keď porazili nejaký národ, často svojich väzňov pred popravou mučili. Takisto boli známi tým, že zaživa upaľovali chlapcov a dievčatá. Mučili ostatných tak, že im strhávali kožu z tela a nechávali ich zomrieť na pálčivom slnku. Touto nehoráznosťou sa navyše chválili a dávali ju okázalao najavo. Dokonca svojej vlastnej krutosti stavali pamätníky.

Ďalší dôvod pre Jonášovu neochotu bol, že Ninive bolo hlavným mestom Asýrie, ktorá bola nepriateľom Izraela. Jonáš, ktorý bol izraelský patriot, si to dôkladne zvážil a vyvodil záver, že ak nepôjde a nebude Ninivčanom kázať, Boh nad nimi vykoná súd − a Izrael by tým mal o jedného nepriateľa menej.

Avšak s trochou dodatočného presviedčania Jonáš šiel a kázal Ninivčanom − a to malo za následok najväčšie duchovné prebudenie v celej Biblii.

Bez toho, aby o tom Ninivčania vedeli, ich dni boli spočítané. Asýria bola v tej dobe svetovou veľmocou. Vládla dvesto rokov. Obkľúčenie Ninive, ktoré malo približne milión obyvateľov, si vyžadovalo tri dni. Na staroveké časy to bolo veľmi veľké mesto. Nepotrvá však dlho a príde Babylon, ktorý si ho podrobí. Boh poskytol Ninive poslednú šancu.

Ak Boh mohol použiť na prinesenie prebudenia do Ninive niekoho ako Jonáš, potom určite môže použiť na prinesienie prebudenia do nášho národa niekoho ako si ty alebo ja.

https://www.harvest.org

Prečítané 667 krát Naposledy zmenené štvrtok, 10 september 2020 00:03
Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

www.harvest.org