piatok, 18 september 2020 02:00

Svetlo pre životnú cestu - 18. september

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.“ (Ž 119:105)

Všetko, čo potrebujeme o Bohu vedieť, nájdeme v Biblii. Bez výnimky. Aby sme spoznali Božiu vôľu pre naše životy, musíme najprv rozpoznať, že Boh prehovára predovšetkým cez svoje Slovo.

Počas Svätodušného sviatku, keď bol zoslaný Duch Svätý sa každý snažil pochopiť, čo sa dialo. Peter sa postavil a vyhlásil: „Ale toto je, čo povedal prorok Joel“ (Sk 2:16). Pre všetko, čo hovoríme a robíme, potrebujeme mať biblický základ.

Žiaľ, často sme svedkami toho, ako sa Božie Slovo vytrháva z kontextu. Máme tendenciu Bibliu čítať tak, že si vyberáme len to, čo sa nám páči – kúsok tu a kúsok tam.

Predstav si, že by si si čítal niekoho list. Najprv by si si prečítal záver, potom stred a následne by si si prečítal niečo z úplne iného listu, ktorý ti daný človek poslal. Potom by si sa snažil dať tomu zmysel. Nebude to fungovať. List, ktorý si dostal, potrebuješ čítať v kontexte. Čítaj začiatok, stred a koniec.

Rovnako, keď interpretujeme Písmo, musíme rozumieť tomu, komu bolo pôvodne adresované a aký bol naozaj jeho pôvodný význam. Celkom nápomocná môže byť aj nejaká znalosť pôvodného jazyka.

Biblia nás učí: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté...“ (2Tim 3:16, ekumenický preklad) Ďalší spôsob, akým môžeme tento verš preložiť je: „Každé Písmo je vdýchnuté od Boha.“ Ak chceš poznať Božiu vôľu, potom musíš byť dobre oboznámený s Božím Slovom. Žalmista napísal: „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.“

Ak chceme o Bohu niečo vedieť, potrebujeme poznať Božie Slovo.

https://www.harvest.org

Prečítané 755 krát Naposledy zmenené štvrtok, 17 september 2020 21:15
Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

www.harvest.org