štvrtok, 03 september 2020 02:00

Raduj sa v Ňom - 3. september

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy.“ (Ab 3:18)

Kresťania by mali byť šťastní ľudia! Naša generácia sa dobre vyzná v kresťanskej terminológii, ale nedbá na skutočný praktický život podľa kresťanských princípov a učenia. Preto dnes našou najväčšou potrebou nie je viac kresťanstva, ale viac skutočných kresťanov. Svet môže mať výhrady voči kresťanstvu ako inštitúcii, ale neexistuje presvedčivý argument proti človeku, ktorý sa pôsobením Božieho Ducha podobá Kristovi. Takýto človek je živým svedectvom, ktoré odhaľuje súčasné sebectvo, tvrdý racionalizmus a materializmus.  Ježiš povedal žene pri Jákobovej studni: „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky…“ Táto hriešna žena bola symbolom celého ľudstva. Jej túžby boli našimi túžbami! Jej nárek srdca bol totožný s naším! Jej sklamanie bolo naším sklamaním! Jej hriech bol našim hriechom! No jej Spasiteľ môže byť našim Spasiteľom! Jej odpustenie môže byť našim odpustením! Jej radosť môže byť našou radosťou!

Modlitba dňa

Moja duša má potešenie v Tebe, môj Boh a môj Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Prečítané 761 krát Naposledy zmenené streda, 02 september 2020 21:21
Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

billygraham.org/