piatok, 23 október 2020 02:00

Ježiš medzi hriešnikmi - 23. október

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

"Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." Evanjelium podľa Matúša 9:11-13

Farizeji brali svoj vzťah s Bohom veľmi vážne. Chceli byť príkladom pre ostatných ľudí. Dobrým príkladom v aplikovaní Božieho Slova, v modlitbe, a v neposlednom rade v dávaní. Napriek tomu, čo si o nich dnes myslíme, chceli žiť podľa toho, čo považovali za správne. Nebáli sa výziev, ako to dnes voláme.

Preto bolo z ich pohľadu prirodzené, že keď príde Mesiáš, tak sa spojí s nimi a bude s nimi spolupracovať.

Ale Pán Ježiš to nespravil. Namiesto toho vyhľadával colníkov a hriešnikov a sedel s nimi v Matúšovom dome. Vo vtedajšej dobe boli colníci muži, ktorí slúžili okupantom. Pracovali na úkor svojich krajanov, v prospech nepriateľa. Mnohí z nich na tom aj zbohatli. Oprávnene boli počítaní medzi zradcov krajiny. Preto sú stále spomínaní spolu s hriešnikmi. Hriešnici - to sú tí, ktorí žili v zjavnom hriechu, v rozpore s Božím svätým zákonom.

Nie je preto žiaden div, že sa farizeji pýtajú, čo to má znamenať. My kresťania v dnešnej dobe máme tiež plné právo pýtať sa na to isté.
Pán Ježiš odpovedá, že práve chorí potrebujú lekára - nie zdraví. On neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Na inom mieste hovorí: "Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo". (L 19, 10)
Pán Ježiš odmieta úsilie farizejov. "Choďte a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť", hovorí im.

Ale všetkým, ktorí zhrešili, všetkým, ktorým sa nedarí, všetkým, ktorí nie sú pripravení urobiť niečo pre Boha, im všetkým je On Spasiteľom.

Prečítané 600 krát
Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.