piatok, 02 október 2020 02:00

Skutok viery - 2. október

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„Vierou Nóach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery.“ (Žid 11:7)

Služba Answers in Genesis (Odpovede v Prvej knihe Mojžišovej) vytvorila Nóachovu archu v reálnej veľkosti. Poskytuje predstavu o tom, aká veľká bola. Nóach nemal sofistikované nástroje a zdroje, aké máme my dnes, a predsa archu postavil. Boh prišiel za Nóachom a v mnohých slovách povedal: „Chcem, aby si vystavil skutočne veľkú loď, pretože bude veľmi silno pršať.“

Uvedom si, že do tohto bodu nikdy nepršalo. Biblia nám však prezrádza: „Vierou, Nóach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery.“ (Žid 11:7)

Všimni si, že Písmo hovorí: Nóach „prijal od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť.“ Boh mu povedal, čo sa chystá. Prezradil mu, čo sa malo udiať. Boh Nóachovi odhalil tajomstvo. List Rímskym v 10. kapitole a 17. verši hovorí: „Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“ Hovoril k tebe Boh v poslednej dobe? Boh v prvom rade prehovára cez svoje Slovo, Bibliu. Keď otvoríš Božie Slovo, budeš počuť Boží hlas. Niekedy Boh bude hovoriť cez kazateľa. Inokedy cez priateľa. Veľmi často k tebe Boh hovorí cez tvojho partnera. Niekedy prehovorí cez okolnosti. Inokedy cez pokoj tvojho srdca. Nenačúvaj však hlasom, pretože Boh veľmi zriedka prehovára hlasom, ktorý môžeš reálne počuť. Prehovára však často.

Zistil som, že Boh veľakrát prehovára tak, že nás posunie istým smerom. Možno je to pocit, že potrebujem vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a urobiť niečo, čo by som bežne neurobil.

Počúvaš Boha, keď k tebe hovorí?

https://www.harvest.org

Prečítané 744 krát Naposledy zmenené štvrtok, 01 október 2020 21:26
Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

www.harvest.org